Nieuws en informatie over postzegels en munten verzamelen

Conditie en waarde van postzegels

Deze twee begrippen gaan hand in hand aangezien de kwaliteit of conditie van een postzegel een belangrijk element is in de bepaling van de waarde. Postzegels die aan hogere voorwaarden voldoen zijn een stuk waardevoller!

Hoe kan ik de conditie van een postzegel beoordelen?

Veel postzegelverzamelaars ordenen postzegels naar de conditie van de zegels. Indien er een keuze is tussen twee zegels met hetzelfde ontwerp is het normaal gesproken niet lastig om te kiezen welke u behoudt. In de meeste gevallen kiest u dan de zegel die in beste conditie is. Maar met welke factoren moet u rekening houden om de conditie van de zegel te bepalen? We beginnen met het beoordelen van de voorkant van de zegel en zullen daarna doorgaan met de eigenschappen van postfrisse en gestempelde zegels.

Beoordelingscriteria postzegelconditie
Kleur – Is de kleur helder en fris of is de kleur verschoten door het zonlicht?
Centreren – Is het ontwerp op de postzegel goed gecentreerd? Op perfect gecentreerde postzegels zit het ontwerp precies in het midden.
Tanding – Is de tanding intact? Voor de conditie is het essentieel om de tanding te bekijken en te controleren of de lengte goed is. Daarnaast kan het zijn dat er enkele tanden ontbreken.
Algemeen – Zitten er krassen, vlekken, scheuren, kreukels of gaatjes in of op de zegel?
Achterzijde – Bekijk ook de achterzijde van de zegel. Ook deze kan beschadigd zijn.

Postfrisse zegels - zijn in dezelfde conditie als de originele uitgiften van de posterijen. Ook postfrisse zegels kunnen beoordeeld worden aan de hand van de bovenstaande criteria.

Gestempelde zegels – zijn zegels die zijn gebruikt voor het betalen voor een postzending met als bewijs hiervan een poststempel. De stempel is de belangrijkste factor in de beoordeling in het beoordelen van de conditie van de zegel. Voor uzelf is een lichte stempel met een nog goed zichtbaar ontwerp waarschijnlijk waardevoller dan bij een vrijwel onzichtbaar ontwerp door een donkere stempel.

Hoe kan ik de waarde van een postzegel bepalen?
De meeste verzamelaars gebruiken een catalogus om de waarde van een postzegel te bepalen. De bekendste en meest gebruikte catalogus is de Michel catalogus. U kunt echter zelf ook een inschatting maken als u rekening houdt met een aantal bepalende factoren: conditie, zeldzaamheid en de vraag. Een zegel met een cataloguswaarde van €5 zal misschien maar €0,10 opbrengen als deze beschadigd is. Als het een klassieke zegel perfecte conditie is, zal deze misschien nog meer opbrengen dan de cataloguswaarde.

Ook de zeldzaamheid en vraag zijn bepalend bij de waarde van de zegel. Indien de zegel erg zeldzaam is en de vraag is groot dan zal deze soms vele malen meer opbrengen dat de cataloguswaarde. Ook het leveren van een complete serie of collectie zal de opbrengst verhogen.

Zeldzaamheid - Een zeldzame zegel is er een die zeer lastig te vinden is of in een beperkte oplage is uitgegeven. In dat geval is de kans groot dat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Er zijn echter aanwijzingen te vinden om de zeldzaamheid te bepalen. Het doel van de zegel en het type kunnen hier namelijk een rol in spelen.

Doel - De meeste zegels worden gebruikt om standaard verzend tarieven te voldoen. Er zijn ook zegels voor post met hogere prioriteit of langere afstand. Hoe ongebruikelijker het doel des te minder zegels er worden uitgegeven en gebruikt. Dit maakt de zegel per definitie zeldzamer.

Een voorbeeld is de U.S. Columbian serie die werd uitgegeven en 1893. De nominale waarde van de zegels ging van $0,01 tot $5,00. Van de $0,02 werden er destijds 1.464.588.750 uitgegeven omdat dit het standaard verzendingstarief was. Van de $5,00 werden er slechts 27.350 uitgegeven. Vandaag de dag is een gestempelde $5,00 zegel maar liefst $2.000 waard terwijl de $0,02 zegels in overvloed verkrijgbaar zijn. Het jaartal en de ‘leeftijd’ van de zegel zijn dus niet perse bepalend voor de waarde!

Type - Herdenkingszegels worden vaak in kleinere oplages uitgegeven dan normale zegels. Een herdenkingszegel zal dus waarschijnlijk ook meer opbrengen dan een normale zegel.

Vraag – De vraag wordt bepaald door het aantal verzamelaars dat geïnteresseerd is in de zegel(s). Een postzegel heeft een lage waarde als er genoeg uitgiftes zijn om aan de vraag te voldoen. Als er een lage oplage is en er is veel interesse dan zal de postzegel echter vele malen meer waard zijn.

In de VS bijvoorbeeld zijn er veel meer verzamelaars dan in Paraguay. De vraag naar postzegels is daar groter wat betekent dat bij een gelijke uitgifte de Amerikaanse uitgiften meer waard zijn.

Deze principes verklaren ook waarom de Amerikaanse 6 cent zegel ter ere van Walt Disney meer waard is dan andere Amerikaanse 6 cent herdenkingszegels. Naast de verzamelaars van Amerikaanse zegels zijn er namelijk ook Disney verzamelaars die de zegel ook willen bemachtigen. De vraag is dus groter met als logisch gevolg de waarde ook. Een belastingzegel met een even grote oplage als een luchtpostzegel zal dus minder waard zijn.

Houd uw zegels dus in goede conditie door ze goed op te bergen en er zorgvuldig mee om te gaan. De conditie van de zegels bepaalt namelijk de waarde, mocht u ooit uw verzameling willen verkopen. Maar houd altijd in het achterhoofd dat het verzamelen van de door u gewilde postzegels onbetaalbaar is. Plezier is en blijft de belangrijkste reden van het verzamelen en mag dan ook nooit uit het oog verloren worden!

 

<< terug

informatiepostzegelsverzamelen

| Home | Informatie over postzegels | Informatie over munten |

Munten