Nieuws en informatie over postzegels en munten verzamelen

informatiepostzegelsverzamelen

| Home | Informatie over postzegels | Informatie over munten |

Munten

Muntschat gevonden in Lelystad Flevoland

muntschatlelystadBij het scheepswrak aan de Vogelweg in Lelystad zijn deze zomer zo'n 48 oude munten opgegraven. Deze munten zijn de afgelopen maanden minutieus schoongemaakt door RCE Scheepsarcheologie uit Lelystad. De munten konden gedateerd worden rond het jaar 1572. Het schip is vrijwel zeker rond dat jaar gezonken in de Zuiderzee. Volgens de onderzoekers is het uitzonderlijk dat de ondergang van een schip zo nauwkeurig gedateerd kan worden. Het schip stamt uit de Tachtigjarige Oorlog toen er op het water fel gevochten werd met de Spanjaarden. Eerder werden in het wrak al wapens gevonden.

Bron: Omroep Flevoland

 

In de zomer van 2012 is in het kader van de International Fieldschool for Maritime Archaeology (IFMAF)* een scheepswrak van een vrachtschip uit de Tachtigjarige Oorlog opgegraven.

Naast veel informatie en een uitgebreide inventaris, leverde deze opgraving ook een zilveren muntschat op. Door deze muntvondst kan uiterst nauwkeurig het jaar worden bepaald waarin de scheepsramp plaats vond. Dit is een ongekende precisie voor een scheepsarcheologisch onderzoek.

Onverwachte vondst

De zilveren munten zijn, totaal onverwacht, aangetroffen op de allerlaatste opgravingsdag. In de stromende regen kwamen op twee verschillende plaatsen bij het achterschip in klompen klei aan elkaar gekoekte munten tevoorschijn, bedekt met een laag corrosie. In de tweede serie zaten de munten zo aan elkaar vast dat het nog een rolletje leek. Hoe vies de munten ook waren, het was direct duidelijk dat het om een unieke vondst ging.

Na de opgraving zijn de munten door materiaalspecialisten van RCE Scheepsarcheologie in Lelystad heel voorzichtig van elkaar losgemaakt en één voor één schoongemaakt. De totale ,,buitÓ blijkt te bestaan uit 46 munten variërend van kleine muntjes tot grote zware zilveren munten. Datum ondergang De munten zijn door een deskundige van het Geldmuseum in Utrecht gedetermineerd. Dit gaf item5onverwacht geweldig inzicht in de datum van ondergang van het schip. De jongste munt dateert uit 1571, terwijl het ontbreken van een klop op alle munten betekent dat de munten voor 1573/74 uit de omloop moeten zijn geraakt. Het schip is dus vergaan vóór 1573/74 en na 1571, ergo 1572, een jaar voor de beroemde slag op de Zuiderzee plaats vond.

Het wrak en de daarbij gevonden voorwerpen, van munten tot rapieren, geven samen een bijzonder inkijkje in de tijd van de Opstand tegen de Spaanse overheerser Philips II. Op de Zuiderzee werd toen bij tijd en wijle een hevige strijd uitgevochten tussen de Watergeuzen en de Spanjaarden. Groninger Flabben De munten vertegenwoordigen een substantiële waarde. Op twee halve realen na, komen ze alle uit de Lage Landen. Munten uit de eerste serie zijn geslagen in Brabant, Gelderland, Antwerpen en Holland. Opvallend bij de tweede serie is dat 14 munten uit Groningen afkomstig zijn: zogenaamde Flabben.

Zo veel munten uit één stad bij elkaar betekent dat de schipper betrokken was bij een handelstransactie te Groningen. Daarnaast zijn nog munten aangetroffen met de fraaie namen vuurijzer, dubbel vuurijzer, schaap en plak. De munten zijn ondergebracht bij Nieuw Land aan de Oostvaardersdijk 01-04 in Lelystad. * De IFMAF is een samenwerking tussen Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Rijksuniversiteit Groningen, Nieuw Land Erfgoedcentrum en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doelstelling van de IFMAF is het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van de maritieme archeologie.

 

Bron: Krant van Flevoland

 

Bij de foto's

1. Flabben

2. Philipsdaalder

<< terug