Nieuws en informatie over postzegels en munten verzamelen

Muntenvondst Rotterdamsebaan in Den Haag

 

muntenvindenVrijdag 21 november 2014 onthult Joris Wijsmuller, wethouder Cultuur, een schatvondst die is gedaan bij opgravingen op de plek waar de Rotterdamsebaan komt te liggen. De vondst bestaat onder andere uit meer dan 100 zilveren munten uit de Romeinse tijd, is te zien in de tentoonstelling 'Archeologie achter de duinen' die in het stadhuis aan het Spui staat opgesteld. De onthulling gebeurt om 17.00 uur onder het oog van 600 archeologen die het jaarlijkse archeologencongres 'De Reuvensdagen' bijwonen dat dit jaar in Den Haag plaatsvindt.

Bij de opgravingen vonden de Haagse archeologen onder leiding van Peter Stokkel een Romeins potje met daarin een grote klomp metaal. Een uitdaging om die te 'ontwarren', maar met een bijzondere uitkomst: de klont bestond uit een grote hoeveelheid Romeinse zilveren munten, 6 zilveren armbanden, een grote verzilverde mantelspeld en wat glazen kraaltjes, die waarschijnlijk tot een ketting behoorden.

Er zitten zeldzame munten tussen, bijvoorbeeld die van een keizer die maar 3 maanden heeft geregeerd: keizer Otho. Met deze schatvondst is het aantal Romeinse muntvondsten in Den Haag verdubbeld. Dankzij zeer kundig schoonmaken van restaurator Johan van der Helm kwamen 107 munten uit de roestklomp tevoorschijn, die allemaal min of meer leesbaar bleken te zijn. Een aantal munten was al flink oud toen ze in de grond werden begraven. De oudste munt die erbij zit, van keizer Nero, en de jongste, van keizer Marcus Aurelius, schelen een eeuw in ouderdom. De munten zijn allemaal Denarii. Opvallend is dat het allemaal zilveren munten zijn, terwijl er in die tijd veel kopergeld was. Ook bij de Romeinen was zilver kostbaar. Omdat alles bij elkaar in een pot zat opgeborgen, moet de schat heel doelbewust zijn begraven. Waarom dat is gebeurd zullen we nooit zeker weten. Mogelijk gaat het om een offer, maar het is ook mogelijk dat de schat is begraven omdat er invallen dreigden of ander gevaar was.

Hoewel de armbanden er op het eerste gezicht precies hetzelfde uitzien, zijn er kleine verschillen. Daaruit valt af te leiden dat het om drie paren gaat. Mogelijk was het gebruik om een dergelijke armband om beide polsen te dragen. De opgraving is al weken bezig en inmiddels is duidelijk dat er een nederzetting heeft gelegen, er zijn plattegronden van boerderijen gevonden. Het is ongebruikelijk dat zo'n schat in een rurale omgeving wordt gevonden. De munten zijn gedetermineerd door de Nederlandsche Bank die een database met alle in Nederland gevonden munten beheert.

Bron: www.denhaag.nl

<< terug

internationalpostagestamps

| Home | Informatie over postzegels | Informatie over munten |

Muntenheader