Nieuws en informatie over postzegels en munten verzamelen

informatiepostzegelsverzamelen

| Home | Informatie over postzegels | Informatie over munten |

Munten

Het 24e UPU Congres

Aan het 24ste congres van de Universal postal Union (UPU) hebben 179 landen met 70 ministers en meer dan 2500 vertegenwoordigers, waaronder ook waarnemers uit aanverwante sectoren, deelgenomen.
Bemoedigd door de ontwikkelingen van het congres, gingen op 12 augustus 2008, de congresgangers huiswaarts na 3 weken intensief gedebatteerd en gediscussieerd te hebben over zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de postale sector.
Iedereen is verrijkt en versterkt door de gezamenlijke input in de discussies en presentaties. De mogelijkheden en uitgangspunten die essentieel zijn voor nieuwe postale ontwikkelingen moeten worden getoetst en geïmplementeerd.

Een van de belangrijkste besluiten van het congres was de aanname van de nieuwe wereld postale strategie. Onder de naam Nairobi Postal Strategy zijn de volgende doelstellingen aangegeven:

- het moderniseren van de universele postale diensten op alle niveaus (inclusief institutionele hervorming)
- verbetering van de kwaliteit van de nationale en universele dienstverlening
- postveiligheid
- bewustzijnsverhoging van de impact van postale diensten op het milieu en de klimaatsverandering.

Dit plan zal voor de komende 4 jaren het kompas zijn om het nieuwe gebieden te betreden. Door toepassing van de Nairobi Postal Strategy en de daaruit voortvloeiende regionale ontwikkelingsplannen is het mogelijk gezamenlijk te werken aan grote projecten en gestructureerd activiteiten te plannen.

Enkele van de projecten zijn:

- global monitoring system, (overeenkomst postal payment services, corporations, terminal dues)
- extensie van het mandaat quality of service fonds,
- e-commerce en e-services strategieën,
- nieuwe vormen van samenwerking,
- het adres management project.

Tegelijkertijd zal de aanname van een nieuw Postal Payment Services Agreement, postale operators mogelijkheden bieden om zich sneller te bewegen op het gebied van het bieden van toegankelijke, veilige en betrouwbare elektronische geldovermakingen naar bewoners van gemeenschappen en gebieden die normaliter moeilijk bediend worden door formele geldovermaking netwerken.
Er moet meer financiële en technische ondersteuning komen om postale netwerken te verbeteren. Verschillende ontwikkelingslanden zien hun wens in vervulling gaan door de verlenging van de UPU Quality of Service Fund tot het jaar 2016.
Vanaf de oprichting hiervan in 2001, heeft dit fonds gezorgd voor een unieke financiële bron voor projecten ter verbetering van de universele dienstverlening in ontwikkelingslanden. Er zijn in de afgelopen jaren reeds meer dan 400 projecten met een totaalbedrag van 60 miljoen USD hieruit gefinancierd.

Overige hoogtepunten van het Congres zijn:
- De herpositionering van de postale sector als component van de mondiale handelssector in de technologische wereld.
- Het 24e congres heeft richting gegeven op 3 niveaus namelijk internationaal, regionaal en nationaal.
- Met deze nieuwe congrescyclus zijn er unieke mogelijkheden gepresenteerd waaronder de stimulans tot dialoog, het sluiten van compromissen en het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen ontwikkelde - en ontwikkelingslanden, tussen rivaliserende landen en organisaties.
- Een belangrijke overwinning is zeker geweest de creatie van dialoog door de Directeur Generaal van het IB, die het mogelijk gemaakt heeft om via het Koninkrijk van Jordanië, de postuitwisseling tussen Israël en Palestina wederom op gang te krijgen.

Bij de sluitingsceremonie zei Director General Edouard Dayan dat vanaf nu op de agenda van de post zaken staan als e-commerce, technological development, intelligent mail, facilitation of international trade and exchanges, electronic money transfers, sustainable development, international cooperation, postal infrastructure at the service of development policies, and development – rather than downsizing – of the universal service".
Herkozen bij acclamatie tijdens het congres begint Dayan (Frankrijk) een 2e mandaat aan het hoofd van dit gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties. Zijn vervanger, Guozhong Huang (China) is evenzo herkozen.
De voorzitter van het Congres, Z.E. Bishar A. Hussein, ambassadeur van Kenia in de Verenigde Emiraten - die ook het voorzitterschap van de Counsel of Administration toekomt tot het volgende congres in 2012- zei dat de Post een doel en een passie is. Het is een uitdagende ervaring, het is complexe materie, het is enorm veel werk, maar als het met vereende kracht gebeurt, kan er door goede planning heel veel groei en rijkdom voor elk land tot stand komen.
In de komende cyclus zal Kenia een van de twee werkarmen van de Wereld Post Vereniging, de Council of Administration, voorzitten. Griekenland zal leiding geven aan de andere werkarm, de Postal Operations Council. Deze twee organen zorgen voor continuiteit van Post op internationaal nivo tussen twee Congressen in.
Naast deze verkiezingen zijn er een 300-tal voorstellen en resoluties met betrekking tot de structuur van de Wereld Post Vereniging, de missie en financiën en de internationale uitwisseling van briefpost, pakketpost en geld overmakingen tussen postale operators van de gehele wereld geweest.
Francis Small en Selita Hoft-Monsanto hebben actief geparticipeerd in de meetings die in dit kader gehouden zijn.
Op het gebied van Operations bijvoorbeeld, zullen er minimale veiligheidsstandaarden en processen voor postale operators opgezet worden en zullen Postbedrijven meer met elkaar en met douane autoriteiten moeten samenwerken om onregelmatigheden en piraten artikelen die via de post worden verzonden, te identificeren.
Tijdens de eerste sessie van het nieuw gekozen POC, in oktober, zullen 260 andere voorstellen inzake aanpassing van de brief- en pakketpost verordening worden bestudeerd.
Het volgende Universele Postale Congres zal gehouden worden in 2012 in Doha (Katar).

 

Bron: Surpost

<< terug